Dominicus travel

Obavijest o načinu podnošenja pisanoga prigovora potrošača

 

U skladu s čl.6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) omogućuje se korisniku turističkih usluga podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama, putem pošte ili elektronske pošte. Po primitku prigovora, isti će gostima biti pisano potvrđen bez odgađanja a odgovor će biti dan najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo da u Vašem prigovoru obavezno navedete na koji način želite primiti odgovor. Svi osobni podaci navedeni u prigovoru bit će pohranjeni prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka i neće biti upotrijebljeni u druge svrhe.

Kontakt:
Dominicus d.o.o.
Ulica Rašeljke 4, 21000 Split
Adresa poslovnice: Grljevačka 2a, Podstrana
E-mail: info@dominicustravel.com
Tel: +385 (0) 95 899 2351

Nazad